Współpracownicy

Małgorzata Molenda

Dyrektor biura

Grzegorz Dembniak

Asystent społeczny

Kazimierz Kubisz

Asystent społeczny