mega888 Prof. Mariusz Orion Jędrysek – Prof. Mariusz-Orion Jędrysek

poseł na Sejm RP (KP PiS), sekretarz stanu,

Główny Geolog Kraju w Ministerstwie Środowiska
(w latach 2005 – 2007, 2015 – 2019), 

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa 
(w latach 2016 – 2019)

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z treściami zawartymi na mojej stronie internetowej.
Jestem profesorem Nauk o Ziemi (2003) zatrudnionym na Uniwersytecie Wrocławskim, a jednocześnie posłem klubu Prawa i Sprawiedliwości na Sejm VII kadencji. Motywacją mojego działania jest budowa suwerennej surowcowo-energetycznie Polski, silnej gospodarczo i bazującej na wiedzy. W latach 2006-7 pełniłem funkcję Prezydenta Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego przy ONZ.

Zapraszam

Zapraszam do zapoznania się z informacjami.

Życiorys

1. Dane personalne: Mariusz Orion Jędrysek, ur. 28.04.1962r. w Głubczycach (woj. opolskie).

2. Miejsce zatrudnienia: Pracownia Geologii Izotopowej i Geoekol., Zakł. Geologii Stosowanej i Geochemii, ING, Uniw.Wrocławski;

3. Edukacja, stopnie, tytuły naukowe: 1980-85 student geologii stratygraficzno-poszukiwawczej, Uniwersytet Wrocławski; 1983-84 student fizyki U.Wr.; 1984-86 student geologii, mineralogia-petrografia (indywidualny program studiów), U.Wr.; 1985 tytuł magistra geologii, 1989 doktor nauk przyrodniczych (geologia) na U. Wr.; 1998 stopień naukowy doktora habilitowanego Nauk o Ziemi w dziedzinie geologii, biogeochemii i geologii izotopowej (U.Wr.); 2001-02 studia Exect.Master of Business Adminstration (Szk.Gł.Handl. i Univ.Minnessota (USA) zawieszone po zaliczeniu 2/3 zajęć, 2004– tytuł naukowy profesora Nauk o Ziemi,

Zapraszam do kontaktu