mega888 Szanowni Państwo – Prof. Mariusz Orion Jędrysek

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z treściami zawartymi na mojej stronie internetowej.
Jestem profesorem Nauk o Ziemi (2003) zatrudnionym na Uniwersytecie Wrocławskim, a jednocześnie posłem klubu Prawa i Sprawiedliwości na Sejm VII kadencji. Motywacją mojego działania jest budowa suwerennej surowcowo-energetycznie Polski, silnej gospodarczo i bazującej na wiedzy. W latach 2006-7 pełniłem funkcję Prezydenta Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego przy ONZ.
Uważam, że polityka surowcowo-energetyczna i naukowa musi być prowadzona w sposób spójny w skali wielolecia, bez względu na podziały partyjne, ale to surowce determinują profil energetyczny państwa, a jednocześnie surowce energetyczne to tylko może kilkanaście % problemów geologiczno-surowcowych. Pełniąc funkcję głównego geologa kraju w rządach Prawa i Sprawiedliwości (2005-2007) zainicjowałem w 2006 roku poszukiwania gazu i ropy w łupkach (wydałem pierwsze koncesje), starałem się przygotować Polskę organizacyjnie (utworzenie kompetentnych organów państwa, nowe prawo, rozwój polskiego know-how) do poszukiwań, a w efekcie do wydobycia gazu z łupków. Uruchomiłem reformę geologii i górnictwa (dwa projekty nowych ustaw tj. nowe Prawo geologiczne i górnicze oraz o powołaniu Polskiej Służby Geologicznej, przejęcie nadzoru nad prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, wsparcie finansowo-merytoryczne oraz koordynacja działań geologów powiatowych, kampania informacyjna dla samorządów, odpisy z opłat eksploatacyjnych, itd.). Udało się całe ryzyko i koszty przerzucić na inwestorów, a ponad 90% koncesji zostało w rękach Skarbu Państwa. Ze względu na skrócenie kadencji Sejmu, zmianę władzy w 2007 r, nie ukończyłem swojej pracy. Rząd D. Tuska jej nie kontynuował, rozwiązał organy doradczo-kontrolne, przyjął fatalne prawo, oddał wszystkie koncesje na poszukiwania, z utratą kontroli nad handlem nimi. To wszystko za ok. 40 mln zł zamiast za ponad 100 mld. Podobnie stało się z koncesjami na miedź, srebro, złoto, platynę, pierwiastki ziem rzadkich o znaczeniu strategicznym, cynk, ołów… Dezorganizacja państwa podniosło wielokrotnie (!) ryzyko inwestycji i wysokości oczekiwanej nagrody za ryzyko.
Po uzyskaniu mandatu posła (2011 r 22381 głosów, z 14-go miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości) prowadzę dużym wysiłkiem aktywność głównie w zakresie polityki surowcowo-energetycznej, nauki, wolności mediów, gospodarki, podatków itd. przygotowując ponad autorskich 20 projektów ustaw i uchwał, organizując szereg konferencji, uczestnicząc w kilkunastu z nich jako panelista/wykładowca (w tym Forum Ekonomiczne w Krynicy, Rady Atlantyckiej w Waszyngtonie, Zielone energii Krajów Morza Bałtyckiego (Ryga, Bornhlom) itd.).
W wyborach parlamentarnych w 2015 roku uzyskałem ponownie mandat posła na Sejm (wynik 13982 z 10 miejsca na liście PiS). 19 listopada 2015 roku zostałem powołany przez Panią Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło na stanowisko sekretarza stanu, Głównego Geologa Kraju. Dzięki temu mam możliwość prowadzenia korzystnej dla Polski polityki surowcowo – geologicznej.
Od maja 2016 r zacząłem pełnić funkcję Pełnomocnika Rządu ds. polityki surowcowej.
Więcej na każdy z poruszanych tematów, m. in. dokumentujących przytoczone tezy, można znaleźć w odpowiednich zakładkach na tej stronie.

Prof. Mariusz-Orion Jędrysek
Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej
Główny Golog Kraju
Poseł na Sejm VIII kadencji