Projekty ustaw / uchwał

 1. Poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Józefa Zwierzyckiego - wybitnego Polaka i naukowca
 2. Poselski projekt uchwały w sprawie upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w 80. rocznicę śmierci
 3. Poselski projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania działań służb specjalnych, Policji oraz członków Rady Ministrów i osób im podległych odpowiedzialnych za nadzór i koordynację pracy tych instytucji i organów w związku z ujawnionym przez tygodnik "Wprost" w wydaniu z 16 czerwca 2014 roku procederem nagrywania urzędników, polityków oraz przedsiębiorców od lipca 2013 do czerwca 2014 roku w restauracji Sowa & Przyjaciele w Warszawie, restauracji Amber Room w Warszawie oraz restauracji Osteria w Warszawie, a także w innych miejscach
 4. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy
 5. Poselski projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 6. Poselski projekt ustawy o zawieszeniu spłat niektórych pożyczek i kredytów, zaciągniętych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
 7. Poselski projekt ustawy - Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
 8. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 9. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
 10. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 11. Poselski projekt uchwały w sprawie opracowania i uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Paktu Socjalnego "Bliżej Ludzi" przeciwko ubóstwu i wykluczeniu
 12. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy
 13. Poselski projekt uchwały w sprawie uczczenia 75. rocznicy wysiedleń ludności cywilnej z Gdyni przez okupanta niemieckiego i oddania hołdu ich ofiarom
 14. Poselski wniosek o odwołanie posła Radosława Sikorskiego z funkcji Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 15. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
 16. Poselski projekt uchwały w sprawie 30 rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki
 17. Poselski projekt rezolucji wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia na forum Unii Europejskiej i NATO działań wspierających Ukrainę wobec agresji wojsk Federacji Rosyjskiej
 18. Poselski projekt uchwały w sprawie odpowiedzialności za zamach na cywilny samolot
 19. 2014.05.09. Projekt ustawy - o zniesieniu 9 maja jako Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności.Projekt ustawy - o zniesieniu 9 maja jako Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności.
 20. 2014.04.04. Projekt ustawy - o zmianie ustawy - Kodeks wyborczyProjekt ustawy - o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy
 21. 2013.12.05. Projekt ustawy - o utworzeniu Polskiej Agencji KosmicznejProjekt ustawy - o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej
 22. 2013.06.17. Projekt ustawy - o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej PolskiejProjekt ustawy - o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 23. 2013.05.23. Projekt uchwały - w sprawie ustanowienia 17 września Dniem SybirakaProjekt uchwały - w sprawie ustanowienia 17 września Dniem Sybiraka
 24. 2013.05.10. Projekt uchwały - w sprawie uczczenia pamięci ofiar mordu profesorów uczelni lwowskich w lipcu 1941 roku.Projekt uchwały - w sprawie uczczenia pamięci ofiar mordu profesorów uczelni lwowskich w lipcu 1941 roku.
 25. 2013.05.06. Projekt ustawy - o zmianie ustawy - Karta NauczycielaProjekt ustawy - o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
 26. 2013.04.19. Projekt uchwały - oddającej hołd Grzegorzowi Przemykowi i najwyższej ofierze życia, jaką złożył na ołtarzu walki o wolną i niepodległą OjczyznęProjekt uchwały - oddającej hołd Grzegorzowi Przemykowi i najwyższej ofierze życia, jaką złożył na ołtarzu walki o wolną i niepodległą Ojczyznę
 27. 2013.04.11. Projekt ustawy - o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustawProjekt ustawy - o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
 28. 2013.03.22. Projekt ustawy - o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i niektórych innych ustawProjekt ustawy - o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i niektórych innych ustaw
 29. 2013.03.13. Projekt ustawy - o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw.Projekt ustawy - o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw.
 30. 2013.03.01. Projekt uchwały - w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w zakresie prawidłowości przygotowania konkursów, ogłoszonych 27 grudnia 2012 roku, do...Projekt uchwały - w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w zakresie prawidłowości przygotowania konkursów, ogłoszonych 27 grudnia 2012 roku, do...
 31. 2013.02.21. Projekt uchwały - w sprawie uczczenia pamięci księdza Stanisława Streicha w 75. rocznicę śmierciProjekt uchwały - w sprawie uczczenia pamięci księdza Stanisława Streicha w 75. rocznicę śmierci
 32. 2013.02.05. Projekt uchwały - o zmianie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków SejmuProjekt uchwały - o zmianie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu
 33. 2013.01.16. Projekt ustawy - o zmianie ustawy o systemie oświatyProjekt ustawy - o zmianie ustawy o systemie oświaty
 34. 2012.12.28. Projekt uchwały - Projekt rezolucji wzywającej wszystkie władze publiczne do podejmowania konkretnych działań w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitroProjekt uchwały - Projekt rezolucji wzywającej wszystkie władze publiczne do podejmowania konkretnych działań w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro
 35. 2012.12.21. Projekt ustawy - o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustawProjekt ustawy - o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
 36. 2012.12.07. Projekt uchwały - w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej PolskiejProjekt uchwały - w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 37. 2012.12.07. Projekt ustawy - o zmianie ustawy o działalności leczniczejProjekt ustawy - o zmianie ustawy o działalności leczniczej
 38. 2012.11.05. Projekt uchwały - w sprawie negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020Projekt uchwały - w sprawie negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020
 39. 2012.10.29. Projekt ustawy - o zmianie ustawy – Kodeks cywilnyProjekt ustawy - o zmianie ustawy – Kodeks cywilny
 40. 2012.10.11. Projekt ustawy - o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnychProjekt ustawy - o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
 41. 2012.08.24. Projekt ustawy - o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowychProjekt ustawy - o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 42. 2012.07.27. Projekt uchwały - w sprawie apelu do posłów Klubu Poselskiego Ruch Palikota o zaprzestanie odmawiania Kościołowi Katolickiemu prawa do wyrażania swoich poglądówProjekt uchwały - w sprawie apelu do posłów Klubu Poselskiego Ruch Palikota o zaprzestanie odmawiania Kościołowi Katolickiemu prawa do wyrażania swoich poglądów
 43. 2012.07.13. Projekt ustawy - o zmianie ustawy o usługach turystycznychProjekt ustawy - o zmianie ustawy o usługach turystycznych
 44. 2012.07.09. Projekt ustawy - o zmianie ustawy Kodeks karnyProjekt ustawy - o zmianie ustawy Kodeks karny
 45. 2012.06.25. Projekt uchwały - w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej PolskiejProjekt uchwały - w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 46. 2012.06.22. Projekt uchwały - w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw Surowców i Energii.Projekt uchwały - w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw Surowców i Energii.
 47. 2012.06.21. Projekt uchwały - w sprawie moratorium na wydawanie koncesji na poszukiwanie i eksploatację rud metali, surowców energetycznych i chemicznych a także bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze oraz zgody...Projekt uchwały - w sprawie moratorium na wydawanie koncesji na poszukiwanie i eksploatację rud metali, surowców energetycznych i chemicznych a także bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze oraz zgody...
 48. 2012.06.15. Projekt ustawy - o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciążyProjekt ustawy - o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
 49. 2012.06.12. Projekt ustawy - o zmianie ustawy o zbiórkach publicznych oraz niektórych innych
  ustaw.
  Projekt ustawy - o zmianie ustawy o zbiórkach publicznych oraz niektórych innych<br />
ustaw.
 50. 2012.06.11. Projekt uchwały - w sprawie ustanowienia rządowego programu dotyczącego roli Polski podczas II Wojny Światowej.Projekt uchwały - w sprawie ustanowienia rządowego programu dotyczącego roli Polski podczas II Wojny Światowej.
 51. 2012.05.31. Projekt ustawy - o zmianie ustawy - Kodeks karnyProjekt ustawy - o zmianie ustawy - Kodeks karny
 52. 2012.05.15. Projekt ustawy - o Rzeczniku Praw RodzinyProjekt ustawy - o Rzeczniku Praw Rodziny
 53. 2012.05.15. Projekt uchwały - w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej PolskiejProjekt uchwały - w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 54. 2012.05.08. Projekt uchwały - w sprawie polskiej aktywności w związku z planami bojkotu przez instytucje Unii Europejskiej i niektóre kraje członkowskie Unii Europejskiej Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.Projekt uchwały - w sprawie polskiej aktywności w związku z planami bojkotu przez instytucje Unii Europejskiej i niektóre kraje członkowskie Unii Europejskiej Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.
 55. 2012.04.18. Projekt ustawy - o zmianie ustawy o systemie oświatyProjekt ustawy - o zmianie ustawy o systemie oświaty
 56. 2012.04.13. Projekt uchwały - w sprawie apelu do Rady Ministrów o natychmiastowe wystąpienie do organizacji międzynarodowych o pomoc w wyegzekwowaniu od władz Federacji Rosyjskiej zwrotu stronie polskiej wraku samolotu TU-154MProjekt uchwały - w sprawie apelu do Rady Ministrów o natychmiastowe wystąpienie do organizacji międzynarodowych o pomoc w wyegzekwowaniu od władz Federacji Rosyjskiej zwrotu stronie polskiej wraku samolotu TU-154M
 57. 2012.04.10. Projekt uchwały - w sprawie powołania Wysokiej Komisji Obywatelskiej do wyjaśnienia przyczyn katastrofy samolotu TU-154M.Projekt uchwały - w sprawie powołania Wysokiej Komisji Obywatelskiej do wyjaśnienia przyczyn katastrofy samolotu TU-154M.
 58. 2012.04.04. Projekt ustawy - o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystyProjekt ustawy - o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 59. 2012.04.02. Projekt uchwały - w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw Reorganizacji Wymiaru Sprawiedliwości w PolsceProjekt uchwały - w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw Reorganizacji Wymiaru Sprawiedliwości w Polsce
 60. 2012.03.30. Projekt ustawy - o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw.Projekt ustawy - o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw.
 61. 2012.03.29. Projekt uchwały - w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (...Projekt uchwały - w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (...
 62. 2012.03.29. Projekt uchwały - - apel do Rady Ministrów Rzeczypospolitej w sprawie stosunków z Kościołem Katolickim.Projekt uchwały - - apel do Rady Ministrów Rzeczypospolitej w sprawie stosunków z Kościołem Katolickim.
 63. 2012.03.13. Projekt ustawy - o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3Projekt ustawy - o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
 64. 2012.03.01. Projekt ustawy - o zmianie ustawy o podatku akcyzowymProjekt ustawy - o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
 65. 2012.02.29. Projekt uchwały - w sprawie łamania praw człowieka i obywatela na Białorusi oraz konfliktu dyplomatycznego wywołanego przez władze Republiki Białoruś.Projekt uchwały - w sprawie łamania praw człowieka i obywatela na Białorusi oraz konfliktu dyplomatycznego wywołanego przez władze Republiki Białoruś.
 66. 2012.02.29. Projekt ustawy - o ratyfikacji Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Sta...Projekt ustawy - o ratyfikacji Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Sta...
 67. 2012.02.29. Projekt uchwały - w sprawie uczczenia pamięci „Żołnierzy Wyklętych”Projekt uchwały - w sprawie uczczenia pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
 68. 2012.02.10. Projekt ustawy - o przekazywaniu przez pracodawców środków na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną zdrowia pracowników (osobiste konta zabezpieczenia zdrowotnego) oraz o zmianie niektórych innych ustawProjekt ustawy - o przekazywaniu przez pracodawców środków na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną zdrowia pracowników (osobiste konta zabezpieczenia zdrowotnego) oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 69. 2012.02.10. Projekt ustawy - o zmianie ustawy - Kodeks wyborczyProjekt ustawy - o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy
 70. 2012.02.07. Projekt uchwały - w sprawie upamiętnienia pułkownika Ryszarda KuklińskiegoProjekt uchwały - w sprawie upamiętnienia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego
 71. 2012.01.31. Projekt uchwały - w sprawie rezygnacji przez Rzeczpospolitą Polską z polskiego złotego i przyjęcia waluty euro oraz udziału w tak zwanym "pakcie fiskalnym"Projekt uchwały - w sprawie rezygnacji przez Rzeczpospolitą Polską z polskiego złotego i przyjęcia waluty euro oraz udziału w tak zwanym
 72. 2012.01.27. Projekt uchwały - w sprawie ustanowienia dnia 26 stycznia - Dniem Polskiego Internauty.Projekt uchwały - w sprawie ustanowienia dnia 26 stycznia - Dniem Polskiego Internauty.
 73. 2012.01.23. Projekt ustawy - o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomaniiProjekt ustawy - o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 74. 2012.01.13. Projekt ustawy - o zmianie ustawy z dnia 27 października 1994 roku o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu DrogowymProjekt ustawy - o zmianie ustawy z dnia 27 października 1994 roku o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
 75. 2012.01.13. Projekt uchwały - w sprawie ustanowienia Dnia Praw RodzinyProjekt uchwały - w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny
 76. 2012.01.11. Projekt uchwały - w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej PolskiejProjekt uchwały - w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 77. 2011.12.19. Projekt ustawy - o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustawProjekt ustawy - o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
 78. 2011.12.14. Projekt uchwały - w sprawie polityki Rzeczypospolitej Polskiej w związku z kryzysem Unii EuropejskiejProjekt uchwały - w sprawie polityki Rzeczypospolitej Polskiej w związku z kryzysem Unii Europejskiej
 79. 2011.12.13. Projekt uchwały - w sprawie upamiętnienia pułkownika Ryszarda KuklińskiegoProjekt uchwały - w sprawie upamiętnienia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego
 80. 2011.12.01. Projekt ustawy - o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górniczeProjekt ustawy - o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
 81. 2011.11.30. Projekt uchwały - w sprawie bezterminowego wstrzymania prac nad rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym małego ruchu granicznegoProjekt uchwały - w sprawie bezterminowego wstrzymania prac nad rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym małego ruchu granicznego
 82. 2011.11.25. Projekt ustawy - o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny skarbowy, ustawy - Kodeks postępowania karnego, oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy.Projekt ustawy - o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny skarbowy, ustawy - Kodeks postępowania karnego, oraz ustawy Kodeks karny wykonawczy.

COPYRIGHT © JEDRYSEK.EU     ALL RIGHTS RESERVED